Maharashtra Vanrakshak Bharti Syllabus 2024: वनरक्षक भरती अभ्यासक्रम

Maharashtra Vanrakshak Bharti Syllabus 2024 in Marathi PDF: The Maharashtra Forest Department has released the syllabus and exam pattern for the Maharashtra Vanrakshak Bharti 2024 on its official website. In this article, you can read and download the Maharashtra Vanrakshak Bharti Syllabus and Exam Pattern for the upcoming Vanrakshak Exam in 2024.

Maharashtra Vanrakshak Bharti Overview 2024

Organization NameMaharashtra Forest Department
Post NameMaha Forest Guard
Total VacancyTo be announced
Exam DateTo be announced
Results DateTo be announced
Selection ProcessWritten examination & Physical test
Job LocationMaharashtra
Official Websitemahaforest.gov.in

Maharashtra Vanrakshak Bharti Syllabus And Exam Pattern: नमस्कार मित्रांनो, स्पर्धा परीक्षा डॉट कॉम वर आपले स्वागत आहे. महाराष्ट्र वन विभाग द्वारे वनरक्षक पदांसाठी भरती प्रक्रिया राबवली जाते. यात यशस्वी होण्यासाठी उमेदवारांना लेखी परीक्षा आणि शारीरिक चाचणी उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्र फॉरेस्ट गार्ड 2024 भरती साठी, उमेदवारांना महाराष्ट्र वनरक्षक अभ्यासक्रम आणि परीक्षेचे स्वरूप या विषयांची माहिती असणे आवश्यक आहे. यामुळे उमेदवारांना त्यांना कोणते विषय समाविष्ट करावे लागतील आणि कोणत्या विषयांची आवश्यकता असेल याची कल्पना मिळण्यास मदत होईल. या लेखात आम्ही महाराष्ट्र वनरक्षक भरती अभ्यासक्रमाशी संबंधित सर्व माहिती मराठीत दिली आहे, जी तुमच्यासाठी खूप उपयुक्त ठरेल.

ऑनलाईन परीक्षेतील प्रश्नांचा स्तर हा 12वी (विज्ञान/गणित/भूगोल/अर्थशास्त्र) उत्तीर्ण किंवा अनुसूचित जमाती प्रवर्ग 10वी उत्तीर्ण दर्जाच्या समान राहील. लेखी परीक्षेमध्ये मुख्यतः हे मराठी, इंग्रजी, सामान्य ज्ञान (महाराष्ट्राचा इतिहास आणि भूगोल, वन, पर्यावरण, हवामान, जैव विविधता, वन्यजीव, पर्यावरण संतुलन) आणि बुद्धिमता चाचणी चार विषय आहेत. महाराष्ट्र वनरक्षक भरतीसाठी स्पर्धात्मक लेखी परीक्षा 120 गुणांची परीक्षा असून या परीक्षेत एकूण 60 प्रश्न (प्रत्येक प्रश्नाला 2 गुण) असणार आहेत. लेखी परीक्षा हि ऑनलाईन पद्धतीने वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी स्वरूपात होईल. लेखी परीक्षा ही 120 मिनिटाची असून, लेखी परिक्षेच्या प्रश्नपत्रिका वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी स्वरुपाच्या असतील व प्रश्नपत्रिकेतील प्रत्येक प्रश्नास 2 गुण आहे. लेखी परीक्षेच्या आधारे शारीरिक चाचणीकरीता पात्र ठरण्याकरिता उमेदवाराने लेखी परीक्षेत किमान 45% गुण प्राप्त करणे आवश्यक राहील. ज्या उमेदवारांना किमान 45% गुण मिळणार नाही ते उमेदवार भरती प्रक्रियेतून बाद ठरतील.

Maharashtra Forest Guard Syllabus & Exam Pattern

The syllabus is an important guide for candidates targeting the Maharashtra Forest Guard Exam 2024. Candidates are advised to thoroughly go through the Maharashtra Forest Guard (Vanrakshak Bharti Syllabus) syllabus before starting their preparation. The Maharashtra Forest Guard exam includes four subjects: Marathi, English, General Knowledge, and General Intelligence. To excel in the exam, candidates should familiarize themselves with the detailed syllabus and exam pattern.

The Vanrakshak Bharti Syllabus is based on the 12th standard. To get complete information on the Vanrakshak Bharti Syllabus 2024, candidates must read the article below.

Maharashtra Forest Guard Exam Pattern 2024: वनरक्षक परीक्षेचे स्वरूप

Candidates can check the Maharashtra Vanrakshak (Forest Guard) Recruitment 2024 Exam pattern for the written exam below. Knowing the Maharashtra Forest Guard Exam Pattern beforehand will be helpful to candidates during the exam. There will be only one paper for Maharashtra Vanrakshak Bharti 2024, and all the questions will be of an objective type. The Forest Guard exam contains 60 questions, with a total weightage of 120 marks. The duration of the exam is 120 minutes.

1) संगणक आधारित चाचणी (Computer Based Test)

 • या चाचणीत 60 बहुपर्यायी प्रश्न असतात.
 • परीक्षा ही 120 गुणांसाठी घेतली जाईल.
 • वनरक्षक भरतीमध्ये प्रश्न हे सामान्य ज्ञान, चालू घडामोडी, सामान्य विज्ञान, गणित आणि तर्कशास्त्र या विषयांवर आधारित असतात.
 • संगण-आधारित परीक्षेसाठी (CBT) वेळ मर्यादा 120 मिनिटे आहे.
 • या चाचणीत उत्तीर्ण होण्यासाठी, उमेदवारांना 45% गुण मिळवणे आवश्यक आहे.

2) शारीरिक कार्यक्षमता चाचणी (Physical Efficiency Test)

संगण-आधारित (Computer Based Test) परीक्षेत किमान गुण मिळवून उत्तीर्ण होणाऱ्या उमेदवारांना शारीरिक क्षमता चाचणीसाठी बोलावले जाईल. वनरक्षक पदासाठी पात्र ठरण्यासाठी उमेदवारांनी शारीरिक क्षमता चाचणीसाठी उपस्थित राहणे बंधनकारक आहे.

 • या चाचणीत उमेदवारांना धावणे, उडी मारणे, पुश-अप्स आणि सिट-अप्स सारख्या शारीरिक तंदुरुस्तीच्या चाचण्यांमध्ये भाग घ्यावा लागतो.

3) दस्तऐवज पडताळणी (Document Verification)

 • या टप्प्यात, उमेदवारांना त्यांचे शैक्षणिक आणि इतर संबंधित दस्तऐवज सादर करावे लागतील.
 • दस्तऐवज पडताळणी (Document Verification) यशस्वीरित्या पूर्ण केल्यानंतर, उमेदवारांना अंतिम निवड यादीत समाविष्ट केले जाते.
 • आवश्यक कागदपत्रे सादर करू न शकलेल्या उमेदवारांचा समावेश निवड प्रक्रियेत केला जाणार नाही.
विषयप्रश्न संख्यागुण
मराठी भाषा (Marathi Language)1530
इंग्रजी भाषा (English Language)1530
सामान्य ज्ञान (General Knowledge)1530
अंकगणित व बुद्धिमत्ता (Quant & Reasoning Ability)1530
एकूण60120
 • The Computer Based Test (CBT) will have multiple-choice questions (MCQs).
 • The Maharashtra Forest Guard written test includes four subjects, and the total paper is of 120 marks.
 • Each question carries 2 marks
 • There will be no negative marking
 • The exam duration will be 2 hours.
Maharashtra Forest Guard Syllabus 2024 in Marathi PDF: वनरक्षक भरती अभ्यासक्रम

Here you can find the latest Maharashtra Vanrakshak Bharti Syllabus (Forest Guard) topic-wise for your preparation.

वनरक्षक भरती अभ्यासक्रम 2024 साठी परीक्षेचा सविस्तर अभ्यासक्रम खालीलप्रमाणे आहे.

मराठी :

 • नाम
 • सर्वनाम
 • विशेषण
 • वाक्‍यरचना
 • प्रयोग
 • समास
 • समानार्थी शब्‍द
 • विरुद्धार्थी शब्‍द
 • म्‍हणी व वाकप्रचार वाक्‍यात उपयोग,
 • शब्दसंग्रह
 • समास
 • वचन
 • संधी
 • अलंकार
 • काळ
 • इत्यादि.

इंग्रजी :

 • Clauses
 • Vocabulary
 • Fill in the blanks
 • Grammar – Synonyms, Autonyms, Punctuation, Tense, Voice, Question Tag etc
 • Sentence structure
 • Spellings
 • Detecting Mis-spelt words
 • One-word substitutions
 • Idioms and phrases
 • Improvement
 • Passage
 • Verbal Comprehension passage
 • Spot the error
 • Antonyms
 • Synonyms/ Homonyms
 • Verbs
 • Adjectives

सामान्य ज्ञान :

 • महाराष्ट्राचा इतिहास आणि भूगोल
 • वन
 • पर्यावरण
 • हवामान
 • जैव विविधता
 • वन्यजीव
 • पर्यावरण संतुलन
 • समाजसुधारक
 • पुरस्कार
 • दिनविशेष
 • पंचायतराज व स्थानिक प्रशासन
 • चालू घडामोडी

अंकगणित व बुद्धिमत्ता :

 • संख्या मालिका
 • अक्षर मलिका
 • वेगळा शब्द व अंक ओळखणे
 • समसंबंध – अंक, अक्षर, आकृती
 • वाक्यावरून निष्कर्ष
 • वेन आकृती
 • नातेसंबंध
 • दिशा
 • कालमापन
 • विसंगत घटक
 • अंकगणित
 • बेरीज, वजाबाकी, गुणाकार, भागाकार
 • वर्ग व वर्गमूळ
 • घन व घनमूळ
 • लसावि व मसावि
 • काळ-काम-वेग
 • सरासरी,
 • नफा – तोटा
 • सरळव्याज व चक्रवाढ व्याज
 • चलन, मापनाची परिणामी
 • इतर.
Maharashtra Forest Guard Physical Eligibility: वनरक्षक शारीरिक मोजमाप व धाव चाचणी

वन विभाग भरती 2024 मध्ये वनरक्षक पदासाठी शारीरक पात्रता निकष खालीलप्रमाणे आहे.

पुरुष :

 • उंची – 163 सेमी
 • छाती – 79 सेमी (84 सेमी फुगवून)
 • वजन – वैद्यकीय मापानुसार उंची व वयाच्या योग्य प्रमाणात

महिला :

 • उंची – 150 सेमी
 • छाती – लागू नाही
 • वजन – वैद्यकीय मापानुसार उंची व वयाच्या योग्य प्रमाणात

Maharashtra Vanrakshak (Forest Guard) Syllabus PDF

Candidates can download the Maharashtra Vanrakshak (Forest Guard) Bharti Syllabus 2024 in Marathi PDF from the link provided below.

Maharashtra Vanrakshak SyllabusDownload

Hopefully, this article on Maharashtra Vanrakshak (Forest Guard) Syllabus helped the aspirants understand the syllabus for this exam.

Leave a Comment