Maharashtra State Board Class 10 Marathi Solutions: Download 10th Marathi Digest PDF

By Nitin Tonpe

Published on:

Maharashtra State Board Class 10 Marathi Solutions PDF: Updated for 2024

Maharashtra State Board Class 10 Marathi Solutions by Spardha Pariksha are best to clear the concepts and prepare well for the SSC Class 10 Marathi Board Exam. The Maharashtra State Board Class 10 Marathi Solutions provided below have been updated for the current academic session, 2023-2024. These solutions have been explained and reviewed by the subject matter experts. These Maharashtra State Board questions and answers help students study for their SSC Class 10 board exams by understanding all the topics. Download the chapter-wise solutions in PDF here.

Maharashtra State Board Class 10 Marathi Solutions PDF: 10th Marathi Digest PDF

Maharashtra State Board Class 10 Marathi Solutions are available here in a chapter-wise PDF. SSC Class 10 Marathi Solutions are solved by experts of SpardhaPariksha.com in order to help students obtain excellent marks in their board examination. All the questions and answers that are present in the Maharashtra State Board Books have been included on this page. The Maharashtra State Board Class 10 Marathi Solutions are considered one of the best resources for board exam preparations.

नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, स्पर्धा परीक्षा डॉट कॉम वर स्वागत आहे. मित्रांनो या पेजवर इयत्ता दहावी मराठी अक्षरभारती आणि मराठी कुमारभारती या दोन्ही विषयातील सर्व पाठांचे प्रश्न-उत्तरे खाली दिलेले आहेत. या प्रश्न-उतारांचा उपयोग करून तुम्ही अभ्यास व स्वाध्याय पूर्ण करू शकता. मराठी भाषा हा विषय इयत्ता 10वी मधील महत्त्वाचा विषय आहे. महाराष्ट्र राज्य मंडळाने इयत्ता 10वी मराठीचे अभ्यासक्रम कुमारभारती आणि अक्षरभारती या दोन विषयांमध्ये विभागले आहे. विद्यार्थ्याला फक्त एकच अभ्यासक्रम निवडायचा आहे. आम्ही या  पेजवर कुमारभारती आणि अक्षरभारती पाठ्यपुस्तकांसाठी इयत्ता 10वी मराठी सोल्यूशन्स (10th Marathi Aksharbharati and Kumarbharati Textbook Solutions) उपलब्ध करून दिली आहेत. परीक्षेत जास्तीत जास्त गुण मिळविण्यासाठी व स्वाध्याय पूर्ण करण्यासाठी हे प्रश्न-उत्तरे उपयुक्त आहेत. खाली दिलेल्या लिंकवर क्लिक करून तुम्ही Class 10 Marathi Solutions मिळवू शकता.

Maharashtra State Board digest questions and answers for class 10 Marathi Kumarbharati, and Marathi Aksharbharati are part of Maharashtra State Board Solutions for Class 10. Here we are providing the Digest Answers solutions to all the chapters of the Maharashtra State Board Marathi Class 10 Textbook for the students. They can refer to these solutions while they are solving the questions from the textbook.

10th Marathi Aksharbharati Textbook Solutions

Maharashtra State Board Class 10 Marathi Aksharbharati Lessons Question and Answer are given below for all chapters. Select chapter number to view 10th std Marathi Aksharbharati digest solutions chapter-wise.

10th Marathi Aksharbharati Textbook Solutions (Part-1)

10th Marathi Aksharbharati Textbook Solutions (Part-2)

 • Chapter 5 दोन दिवस (कविता)
 • Chapter 6 चुडीवाला
 • Chapter 7 फूटप्रिन्टस
 • Chapter 8 ऊर्जाशक्तीचा जागर
 • Chapter 8.1 जाता अस्ताला (स्थूलवाचन)

10th Marathi Aksharbharati Textbook Solutions (Part-3)

 • Chapter 9 औक्षण (कविता)
 • Chapter 10 रंग साहित्याचे
 • Chapter 11 जंगल डायरी
 • Chapter 12 रंग मजेचे रंग उदयाचे (कविता)
 • Chapter 12.1 जगणं कॅक्टसचं (स्थूलवाचन)

10th Marathi Aksharbharati Textbook Solutions (Part-4)

 • Chapter 13 हिरवंगार झाडासारखं (कविता)
 • Chapter 14 बीज पेरले गेले
 • Chapter 15 खरा नागरिक
 • Chapter 16 स्वप्न करू साकार (कविता)
 • Chapter 16.1 व्युत्पत्ती कोश (स्थूलवाचन)

10th Marathi Kumarbharati Textbook Solutions

Below are links for the 10th Marathi Kumarbharati Textbook digest solutions for all chapters. get all 10th Class Marathi Questions and Answers for Marathi KumarBharati (कुमारभारती).

10th Marathi Kumarbharati Textbook Solutions (Part-1)

10th Marathi Kumarbharati Textbook Solutions (Part-2)

10th Marathi Kumarbharati Textbook Solutions (Part-3)

10th Marathi Kumarbharati Textbook Solutions (Part-4)


Maharashtra State Board Class 10 Marathi Solutions by Spardha Pariksha have been updated for the current academic session. These solutions are quite simple to understand and are sure to provide you with the best learning experience. You may also get access to the latest Maharashtra State Board 10th std Books PDF for all other major subjects of 10. Links are provided below:

Download: Maharashtra State Board 10th std Books PDF [All Subjects 2023-2024]

Leave a Comment