आमचे वैशिष्ठ

पुण्यामधे माझे स्पर्धापरीक्षांचे संगणकीकृत क्लासेस आहेत. असे व या प्रकारचे हे एकमेव क्लासेस असतील असे मला वाटते. मी बनऊन घेतलेले पाढे पाठांतर सॉफ्टवेअर आपण जरुर वापरुन पहा. माझ्या क्लासमध्ये विद्या...

Read More