शंकासमाधान

: नेहमीच्याच शंका : प्रश्न १ : स्पर्धा परीक्षांचे महत्व काय? उत्तर : या परीक्षा विद्यार्थ्याची मानसिक क्षमता, ग्राहनाक्षमाता, विचारशक्ती आणि स्मरणशक्ती वाढवितात. (अर्थात तसा विचारपूर्वक अभ्यास केला ...

Read More