संपर्क

मुख्य शाखा

नितीन बगाडे यांचे
विद्यानिकेतन क्लासेस
“कैवल्य” ४०/२, गणंजय सोसायटी
कोथरुड, पुणे – ३८
भ्रमणध्वनी : ९८२२०९५३९४
संकेतस्थळ :www.spardhapariksha.com
ई मेल :nitinbagade@spardhapariksha.com

मार्केटयार्ड शाखा

सौ. स्वाती बहुलेकर
“श्रेया क्लासेस”
मोतीबाग कॉलनी,मोतीबाग कॉलनी
मार्केटयार्ड, पुणे
ई मेल : swati@spardhapariksha.com
भ्रमणध्वनी: 9881494475

सिंहगड रोड शाखा

सौ. कांचन मुजुमदार
विद्यानिकेतन क्लासेस
फ्लॅट नं ३
शिव कॉर्नर, अभिनव मराठी शाळेसमोर,
आनंदनगर, सिंहगड रोड,
पुणे – ४१
ई मेल : kanchan@spardhapariksha.com
भ्रमणध्वनी : 9552595100

बाणेर शाखाfacultyeng1

नांव: सौ. प्रिती अनिल भास्करवार
Address :
ए २०६ गोल्ड कोस्ट आयव्हरी इस्टेट,
“ग्रीनपार्क” हॉटेल जवळ, बाणेर रोड,
पुणे ४११००८
भ्रमणध्वनी :९०११०२२०२९
संकेतस्थळ : www.spardhapariksha.com
ई-मेल : priti@spardhapariksha.com
शिक्षण :M.Sc. [मायक्रोबायॉलॉजी], समपुदेशनामध्ये पदव्युत्तर पदविका.facultyeng2

नांव :सौ. सुजाता अविनाश मोकाटे.
शिक्षण :B.Sc. (सांख्यिकी)
अनुभव :दक्षिण अमेरीकेत आय. बी. स्कूल मध्ये शिक्षिका म्हणून काम केले आहे.
पत्ता:
ए ७०२, गोल्ड कोस्ट आयव्हरी इस्टेट,
“ग्रीनपार्क” हॉटेल जवळ, बाणेर रोड,
पुणे ४११००८
भ्रमणध्वनी :८१४९४६८८५७
ई-मेल : sujata.mokate@gmail.com

दौंड शाखा

सौ. अर्चना सोनावणे
“कुसुम विश्व”, कुंभार गल्ली,
मु.पो.ता.दौंड
जिल्हा. पुणे
पीन : ४१३८०१
ई मेल :archana@spardhapariksha.com
भ्रमणध्वनी :७२७६१६४६१४