अभिप्राय + Add New Post

विद्यार्थ्यांच्या प्रतिक्रिया

॥ श्री स्वामी समर्थ ॥ माझ्याकडे क्लासला येणा-या चौथी व सातवीच्या काही विद्यार्थ्यांच्या क्लासविषयीच्या प्रतिक्रिया त्यांच्याच हस्ताक्षरात जशाच्या तशा देत आहे. या प्रतिक्रियांमागची त्यांची भावना समज...

Read More